Skip to main content

Komma i Kontakt

Vi är här för att stödja dig. Vårt team är tillgängligt för att svara på alla frågor du kan ha om golvprodukter och alternativ, för att hjälpa dig att leva ditt koncept till liv och skapa den layout du tänkt dig.

Vänligen, informationen som visas nedan är viktig i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Läs den noga:

Grundläggande information om dataskydd
Ansvarig ECO BEAUTY® P.R. CHINA
Ändamål De begärda uppgifterna är strikt nödvändiga för korrekt identifiering av avsändaren, samt för att utföra grundläggande uppgifter för administration och tillhandahållande av ECO BEAUTY® -tjänster. Om du har gett samtycke till mottagande av kommersiell kommunikation är syftet att hantera överföring av information och kommersiell prospektering.
Legitimering Den berörda partens överenskommelse
Mottagare Uppgifterna kommer inte att överföras till någon tredje part, förutom laglig skyldighet.
Rättigheter Åtkomst, rättelse, radering av data, liksom andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen.
Ytterligare Information Kontrollera den kompletterande och detaljerade informationen om dataskydd på vår webbplats. https://theflooring.pro/sv/privacy-policy/